STRONA GŁÓWNA  > WIADOMO¦CI > Wybrany artykuł

 
Ankieta LGD

25.01.2019  

 
Na potrzeby Warsztatu Refleksyjnego, który odbędzie się dnia 01.02.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± do wszystkich Mieszkańców o wypełnienie – przygotowanej przez Biuro Stowarzyszenia „¦lężanie - Lokalna Grupa Działania – ankiety, której celem jest zbadanie poziomu satysfakcji z faktu mieszkania na terenie LGD ¦lężanie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłuż± wył±cznie temu, aby dostosować Lokaln± Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Wypełnienie Ankiety zajmie Państwu 5 minut, a wypełnić j± można po kliknięciu w link:

Za wypełnienie ankiety z góry dziękujemy.

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |