STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł
 
 


PLIKI DO POBRANIA:


 

E-usługi – szybki instruktaż dla zainteresowanych
16.10.2018

ak szybko i sprawnie załatwiać sprawy w urzędzie? Korzystając z e-usług oferowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i urzędy 8 gmin uczestniczących w projekcie pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

Przypomnijmy, że dzięki e-formularzom udostępnionym w ramach projektu, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mają możliwość załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, czy biura.

Dla każdego z samorządów uczestniczących w projekcie została opracowana specjalna ulotka z instruktażem. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem, który krok po kroku wyjaśni Państwu, jak korzystać z e-formularzy w naszych urzędach!

O projekcie:

Projekt został  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Wartość projektu wynosi ponad 12 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 10 mln zł.

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, Partnerami – osiem Gmin, zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 30.10.2015 r., dotyczącym przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wspólnej realizacji projektu.

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. 

 

 


E-usługi, czyli jak szybko i sprawnie załatwiać sprawy w urzędzie
09.10.2018

Dobiegają końca prace nad realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

Projekt został  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Wartość projektu wynosi ponad 12 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 10 mln zł.

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, Partnerami – osiem Gmin, zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 30.10.2015 r., dotyczącym przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wspólnej realizacji projektu.

Efektem udanej współpracy samorządów przy realizacji projektu jest wdrożenie nowych jakościowo, elektronicznych usług publicznych w administracji samorządowej w powiecie wrocławskim. Przy pomocy e-formularzy,  każda zainteresowana osoba może od teraz załatwić szereg spraw urzędowych, bez wychodzenia z domu. 

Lokalni włodarze nie kryją zadowolenia z realizacji projektu. Zdaniem Romana Potockiego, starosty Powiatu Wrocławskiego, wprowadzone udogodnienia oznaczają nową jakość w dotychczasowym funkcjonowaniu administracji samorządowej, na której skorzystają zarówno mieszkańcy, urzędnicy,  jak i inne podmioty korzystające z usług większości urzędów w powiecie wrocławskim.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym projekt, który przedstawia najważniejsze efekty realizacji projektu oraz zasady korzystania z e-usług wdrożonych w 9 urzędach uczestniczących w projekcie.Podpisanie umów na dostawę i wdrożenie e-usług publicznych
25.06.2018

W dniu 7 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu zostały podpisane umowy z wykonawcą na dostawę i wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

Projekt został  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, Partnerami – osiem Gmin, zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 30.10.2015 r., dotyczącym przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wspólnej realizacji projektu.

Umowa na wdrażanie e-usług została podpisana przez Powiat Wrocławski oraz 5 Gmin położonych na obszarze powiatu: Długołęka, Kąty Wrocławskie, Jordanów Śląski, Mietków i Żórawina.

Umowy na dostawę i wdrożenie e-usług obejmują m.in. modernizację Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), wykonanie i umieszczenie na platformach cyfrowych interaktywnych formularzy, za pomocą których będzie można załatwić sprawy w urzędzie bez wychodzenia z domu,  stworzenie mechanizmów umożliwiających dokonywanie płatności on-line, modernizację i zakup infrastruktury informatycznej oraz szkolenia personelu.

Zarówno przedstawiciele gmin jak i władze Powiatu Wrocławskiego wiążą duże nadzieje z realizacją projektu. Jak podkreślił podczas spotkania starosta Roman Potocki - wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej pozwoli w znacznym stopniu usprawnić i zracjonalizować jej pracę. Realizacja projektu wprowadzi także nową jakość w dotychczasowej komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi i najnowszymi standardami technologicznymi.

Łączna wartość projektu wynosi 11.453.319,81 zł, z tego wartość dofinansowania to 9.724.985,94 zł.  Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016 - 2018. 

 


Ponad 11 mln zł na rozwój e-usług publicznych w powiecie wrocławskim
28.08.2017

Już wkrótce mieszkańcy i inwestorzy w powiecie wrocławskim będą mieli okazję skorzystać z wielu nowych udogodnień oferowanych przez lokalne samorządy w ramach tzw. e-usług publicznych. Wszystko za sprawą wspólnej realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz  8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W dniu 25 sierpnia 2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez marszałka Cezarego Przybylskiego, reprezentującego Województwo Dolnośląskie oraz przedstawicieli władz Powiatu Wrocławskiego – starostę Romana Potockiego, wicestarostę – Waldemara Szczykutowicza oraz skarbnik – Małgorzatę Dreiseitel-Cieślik. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego – Ryszard Jaroń, wójtowie i burmistrzowie gmin biorących udział w projekcie, a także pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu  i urzędów gmin. Po symbolicznym akcie podpisania umowy uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z krótką charakterystyką projektu, którą przedstawił sekretarz Powiatu Wrocławskiego – Jan Bronś.

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy urzędów a przede wszystkim usprawnienia  komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, a Partnerami 8 gmin z terenu powiatu.

Zarówno władze Powiatu Wrocławskiego jak i wójtowie i burmistrzowie gmin wiążą duże nadzieje z projektem. Jak podkreślają - pozytywne efekty jego realizacji odczują zarówno  inwestorzy, mieszkańcy powiatu jak i sama administracja. Realizacja projektu przyczyni się bowiem do skrócenia czasu załatwiania spraw a także do znacznego ograniczenia konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie poprzez możliwość przesłania wniosku do urzędu drogą elektroniczną i uzyskanie decyzji, jak również możliwość dokonania stosownych opłat.  Dzięki stworzeniu narzędzi do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywania dokumentacji obniżone zostaną koszty zużycia materiałów biurowych, co wpłynie pozytywnie na racjonalizację wydatków administracji publicznej.

Zdaniem starosty Romana Potockiego – systemy, które zostaną wdrożone w ramach projektu, na tyle usprawnią pracę administracji w kontaktach z klientem, że nawet przy znacznym wzroście liczby mieszkańców (a takie są prognozy demograficzne) i tym samych zadań dla samorządów, nie trzeba będzie zatrudniać nowych urzędników. Podczas spotkania starosta podziękował władzom gmin za współpracę przy przygotowaniu projektu do realizacji. Jak podkreślił początki nie były łatwe, ale dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu wszystkich stron projekt został ostatecznie wybrany do dofinansowania. Reprezentujący Województwo Dolnośląskie marszałek Cezary Przybylski wyraził swoje uznanie dla projektu, podkreślając jego wielopodmiotowy charakter oraz skalę korzyści, płynących z jego przyszłej realizacji zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców powiatu.

W imieniu władz gmin uczestniczących w projekcie podczas spotkania głos zabrał także burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Antoni Kopeć, dziękując Powiatowi Wrocławskiemu za  determinację w działaniach, które doprowadziły do pozytywnego zakończenia i wyboru projektu do realizacji. Podkreślił – że powiat, aby się rozwijać musi być nowoczesny i nastawiony na potrzeby mieszkańców i inwestorów - i taka jest właśnie idea projektu.

 


Nowa jakość usług w powiecie wrocławskim
25.08.2017

W dniu 25 sierpnia 2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu planowane jest uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz  8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, z udziałem władz Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Wrocławskiego i ośmiu Gmin – partnerów projektu.

Projekt będzie realizowany przy udziale środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz środków własnych samorządów uczestniczących w projekcie. Wartość projektu to kwota około 11,5 mln zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi ponad 9,7 mln zł.

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, a Partnerami 8 gmin z terenu powiatu, na podstawie zawartego Porozumienia o współpracy z dnia 30.10.2015 r., dotyczącego wspólnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i pozyskania środków na rozwój związany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy urzędów a przede wszystkim usprawnienia  komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą.

W efekcie realizacji projektu mieszkańcy oraz inwestorzy będą mogli liczyć na skrócenie czasu załatwiania spraw oraz znaczne ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie m.in. poprzez możliwość przesłania wniosku do urzędu droga elektroniczną i uzyskanie decyzji, jak również dokonania stosownych opłat.  Dzięki stworzeniu narzędzi do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywaniem dokumentacji obniżone zostaną koszty zużycia materiałów biurowych, co wpłynie pozytywnie na racjonalizację wydatków administracji publicznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: wdrożenie e-usług, oprogramowanie, infrastrukturę techniczną, systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD), systemy dziedzinowe, utworzenie punktów potwierdzenia profilu zaufanego e-PUAP, systemy podpisu elektronicznego oraz prace wdrożeniowo-instalacyjne i szkolenia.

Dzięki projektowi już wkrótce mieszkańcy i inwestorzy w powiecie wrocławskim będą mieli okazję skorzystać z wielu nowych udogodnień w załatwianiu spraw urzędowych oferowanych przez lokalne samorządy w ramach tzw. e-usług publicznych. Planowany termin uruchomienia systemów to III kwartał 2018 r. 

 


Kolejny sukces Powiatu w pozyskaniu środków unijnych - czas na e-formularz
11.04.2017

Władze Powiatu Wrocławskiego mają kolejny powód do zadowolenia i satysfakcji – w dniu 30 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wybrał do dofinansowania ze środków unijnych projekt partnerski realizowany z udziałem 8 gmin Powiatu Wrocławskiego pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Projekt będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, Partnerami – osiem wyżej wymienionych Gmin, zgodnie z  Porozumieniem o współpracy z dnia 30.10.2015 r. dotyczącym przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wspólnej realizacji projektu. Łączna wartość projektu to ponad 11,45 mln zł, z tego wartość dofinansowania wynosi ok. 9,7 mln zł.  Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016 -2018. Zakres rzeczowy Powiatu Wrocławskiego w projekcie stanowi ok. 3,87 mln zł, z tego wartość dofinansowania ponad 3,28 mln zł.

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą.

Projekt obejmuje m.in. modernizację elektronicznego obiegu dokumentów, wykonanie i umieszczenie na platformach cyfrowych interaktywnych formularzy, za pomocą których będzie można załatwić sprawy w urzędzie bez wychodzenia z domu,  stworzenie mechanizmów umożliwiających dokonywanie płatności on-line, modernizację i zakup infrastruktury informatycznej oraz szkolenia personelu.

Powyższy projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań podjętych przez Powiat Wrocławski wspólnie z Gminami powiatu w obszarze e-administracji. W ramach RPO WD 2007-2013 zrealizowany został projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”. 

 

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |