STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
INFORMACJA

09.11.2018  

 
Gmina Jordanów Śląski informuje, że projekt pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski" jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1 043 008,61 zł.

Wartość dofinansowania w kwocie 635 980,85 zł. w formie pożyczki i 211 993,61 zł. w formie dotacji.

 

 

www.wfosigw.wroclaw.pl

 


 

 

strona główna  | do góry  |