STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2018

11.01.2018  

 
Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje, iż Gmina Jordanów Śląski zamierza starać się o dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Jordanów Śląski.

 

Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów zadania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Jordanów Śląski. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Jordanów Śląski. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany. Po ogłoszeniu regulaminu konkursu przez WFOŚ zasady naboru mogą ulec zmianie.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

Złożenie w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do 30 stycznia 2018 roku. (termin może ulec zmianie).

Uwaga ! Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem.
Prace wykonywane będą w 2018 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71/ 391 15 86 wzory wniosków i oświadczeń w pokoju nr 15 Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata

 


 

 

strona główna  | do góry  |