STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
INFORMACJA ZE ZBIÓRKI AZBESTU W LATACH 2013 r. - 2017 r.

11.10.2017  

 
W latach 2013 r. – 2017 r. na terenie Gminy Jordanów Śląski przeprowadzono zbiórkę wyrobów zawierających azbest pn. ”Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jordanów Śląski”.

 

Zadanie miało na celu usunięcie z terenu Gminy Jordanów Śląski wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych) oraz wyeliminowanie szkodliwego wpływu wyrobów z azbestu na zdrowie naszych mieszkańców.

W wyniku realizacji powyższego zadania, zdemontowano i wywieziono do utylizacji 83,81 Mg wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt zadania w latach 2013 – 2017 wyniósł 50 121,76 zł. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  1. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – wynoszą razem.
  3. Środki własne Gminy Jordanów Śląski wyniosły – 10 111,52 zł. Dofinansowanie uzyskano w wyniku udziału Gminy w corocznym konkursie ogłoszonym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Ilość zbieranych wyrobów zawierających azbest jest uzależniona od ilości złożonych wniosków. Zachęcamy do składania wniosków na rok przyszły.


 

 

strona główna  | do góry  |