STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
INFORMACJA ZE ZBIÓRKI AZBESTU W 2017 r.

04.09.2017  

 
W sierpniu 2017 roku kolejny już raz na terenie Gminy Jordanów Śląski przeprowadzono zbiórkę wyrobów zawierających azbest pn. ”Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jordanów Śląski”. Zadanie ma na celu usunięcie z terenu Gminy Jordanów Śląski wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych) oraz wyeliminowanie szkodliwego wpływu wyrobów z azbestu na zdrowie naszych mieszkańców.

 

Przedmiotowym przedsięwzięciem objęto 7 gospodarstw.

W wyniku realizacji osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 14,61 Mg.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 8 173,11 zł. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  1. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – wynoszą razem 6 947,14 zł.
  3. Środki własne Gminy Jordanów Śląski – 1 225,97 zł.

Dofinansowanie uzyskano w wyniku udziału Gminy w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |