STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
Informacja o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz NFOŚiGW

04.04.2017  

 

 

Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje, że wniosek Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.02.2017 r. o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, zadania pn. ,,Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Jordanów Śląski” został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 184/2017 z dnia 09.03.2017 r. Gminie Jordanów Śląski zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 14 877,72 zł.

 

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |