STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
Święto Niepodległości - Wieczornica - lekcja patriotyzmu.

18.11.2016  

 
Z inicjatywy Pana Wójta Gminy Henryka Kuriaty i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej 11 listopada br. odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się mszą w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jordanowie Śląskim. Po mszy poczty sztandarowe, delegacja władz samorządowych i oświatowych oraz mieszkańcy gminy udali się pod tablicę pamiątkową, gdzie odbył się apel poległych i złożenie kwiatów. Następnie uczestnicy uroczystości prowadzeni przez poczty sztandarowe udali się do sali świetlicy wiejskiej na Wieczornicę.

Wieczornica rozpoczęła się bardzo dostojnie. Komendant Hufca ZHP w Łagiewnikach Ryszard Gacek wydał komendę wmaszerowania pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego oraz dokonał prezentacji pocztów sztandarowych. Uroczystość uświetniły następujące poczty: poczet sztandarowy ZBOWID, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie Śląskim, poczet sztandarowy Hufca ZHP w Łagiewnikach. Pani Wioletta Majka-Stangret Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej przedstawiła rys historyczny polskiej drogi do niepodległości. Następnie przedstawiciele najmłodszej społeczności naszej Gminy zaprezentowali wspaniałe widowisko muzyczno-poetyckie, które poświęcone było historii odzyskania przez nasz kraj wolności. Członkowie koła historycznego, którego opiekunem jest pani Wioletta Majka – Stangret oraz uczniowie klasy III b pod opieką wychowawczyni Lilii Iwanków odegrali najważniejsze sceny obrazujące utratę przez Polskę niepodległości oraz walkę o jej odzyskanie. Uczniowie zaprezentowali kunszt aktorski i piękne stroje. Wszyscy zgromadzeni mieli sposobność obejrzenia prezentacji multimedialnej, która dodała osobliwej aury występowi młodych artystów. W niepowtarzalny nastrój wprowadził wszystkich obecnych występ Julii Nowak, uczennicy klasy VI, która bardzo dojrzale wyrecytowała wiersz Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”, przy akompaniamencie nauczyciela szkoły podstawowej Pana Pawła Filipczaka.

Po inscenizacji Pan Henryk Kuriata Wójt Gminy podkreślił znaczenie obchodów Święta Niepodległości, przytaczając słowa Józefa Piłsudskiego “Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” oraz złożył podziękowania: wszystkim uczestnikom za przybycie, księdzu proboszczowi Wojciechowi Miśkowcowi za odprawienie mszy świętej w intencji Ojczyzny, nauczycielom i uczniom szkoły podstawowej za przygotowanie programu artystycznego, pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości, harcerzom z Hufca ZHP w Łagiewnikach w skład którego wchodzą harcerze z Jordanowa Śląskiego ze szczepu „Wataha” oraz Panu Andrzejowi Wąsikowi i radnemu gminy Panu Andrzejowi Boguckiemu za pomoc w odnalezieniu sztandaru ZBOWID-u, który jest częścią historii naszej Gminy.

Kolejnym punktem programu artystycznego był koncert chóru szkolnego pod kierunkiem Pana Wojciecha Magnuckiego, który zaprezentował pieśni patriotyczne. Obchody nabrały dodatkowego uroku dzięki dekoracji sali przygotowanej przez Panią Katarzynę Kozłowską, Joannę Partykę, Dorotę Sokołowską oraz Lubę Kozłowską. Wszyscy przybyli goście, zgodnie z polską tradycją, przywitani zostali w progu sali i otrzymali biało-czerwone kotyliony wykonane przez całą społeczność szkolną.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem kilku pieśni patriotycznych zamieszczonych w przygotowanych do tego celu śpiewnikach. Dzięki wsparciu i współpracy szkoły z samorządem lokalnym widzowie mogli zasiąść przy gorących napojach oraz posilić się słodkim poczęstunkiem. Wszystkim zaangażowanym w uroczystość i przybyłym gościom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na podobne uroczystości za rok.

 


POLECAMY:

        


 

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |