STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
SZANOWNI PAŃSTWO !

12.09.2016  

 
Zapraszamy na  I warsztaty  projektu w zakresie  działań adaptacyjnych w gminie Jordanów Śląski w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi,  retencją i zachowaniem bioróżnorodności, które odbędą się w dniach 21.09.2016 r. (środa) oraz 26.09.2016 r. (poniedziałek), w godz. 11.00 - 13.30, w sali świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55 (parter).

Niniejsze zaproszenie kierujemy zwłaszcza do radnych, sołtysów, służb gminnych, lokalnych organizacji, mieszkańców, instytucji powiatowych zainteresowanych tą tematyką.

Przeprowadzone zostaną dwa warsztaty a cele tych spotkań to przede wszystkim:

  • identyfikacja problemów za zakresu gospodarowania wodą przez różne grupy użytkowników/ rolnicy, mieszkańcy, podmioty gospodarcze, podmioty komunalne, samorząd itd./ oraz w odniesieniu do różnych obszarów na terenie gminy w tym obszarów zurbanizowanych,   obszarów przyrodniczo-cennych, gruntów rolnych,
  • prezentacja lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych,
  • określenie możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania  i współpracy społeczności lokalnej.

Prelegentami w trakcie spotkań będą eksperci z zakresu gospodarowania wodą i małej retencji.

Na podstawie dwóch warsztatów, w oparciu o Państwa uwagi oraz lokalną diagnozę klimatyczną zostaną opracowane rekomendacje do planów rozwojowych gminy, w zakresie łagodzenia i adaptacji do skutków zmian klimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania zasobami wodnymi i ochroną bioróżnorodności.
 

Działania realizowane są w ramach projektu FIO „Wzmacnianie udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu”.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na adres: e-mail: ug@jordanowslaski.pl  lub telefonicznie na nr 71 391 15 80 - do dnia 19.09.2016 r.
 

 


 

 

strona główna  | do góry  |