STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
ZDEMONTOWANO AZBEST Z POKRYĆ DACHOWYCH

01.09.2016  

 

W dniu 31 sierpnia 2016 roku zakończone zostało zadanie pn.”Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Jordanów Śląski”. Projekt miał na celu usunięcie z terenu Gminy Jordanów Śląski wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych), a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Przedmiotowym przedsięwzięciem objęto 9 gospodarstw i jedną świetlicę wiejską.
W wyniku realizacji osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 21,22 Mg.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 11 435,88 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  1. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – wynoszą razem 7 127,25 zł.
  3. Środki własne Gminy Jordanów Śląski – 4 308,63 zł (37,68 % kosztów).

Dofinansowanie uzyskano w wyniku udziału Gminy w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |