STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
GMINA MAŁA, ALE PRĘŻNA!

11.09.2014  

 
 

Szanowni Państwo.

W lipcu 2014r. firma CURULIS sp. z o.o. wykonała, a samorządowe ogólnopolskie czasopismo "Wspólnota" zamieściło na swoich łamach raport z badania aktywności inwestycyjnej zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010 - 2014.

Firma wzięła pod "lupę" 2479 jednostek (wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych.

Miło nam zakomunikować, iż ostatnie lata naszych działań zostały bardzo wysoko ocenione we wspomnianym badaniu. Gmina Jordanów Śląski w ogólnopolskim rankingu zajęła 18 miejsce, a w wymiarze infrastrukturalnym i społecznym gmin rolniczych o dochodach budżetowych niższych niż 2 800zł/mieszkańca, pozycję pierwszą.
Wyżej od nas w na Dolnym Śląsku tylko 2 gminy

  • Kobierzyce miejsce 3

  • i Karpacz miejsce 9.

Natomiast, dla przykładu, nasi sąsiedzi zajęli kolejno Żórawina 38 miejsce, Łagiewniki 592 miejsce, a Sobótka 614 miejsce.

Tak wysoka pozycja to efekt pracy ostatnich lat nas wszystkich, ale też "zastrzyk" pozytywnej energii do podejmowania kolejnych wyzwań. Podziękowania należą się też wszystkim mieszkańcom, którzy z wielkim zrozumieniem przyjmowali kolejne utrudnienia, czy to w przypadku budowy kanalizacji, czy przy okazji budowy i remontów dróg gminnych, bądź też powiatowych, a obecnie również drogi krajowej. Wszystkim raz jeszcze bardzo dziękuję

Zainteresowanym polecam zapoznanie się z całym raportem. Poniżej link do strony źródłowej:

Wójt Gminy
Henryk Kuriata

 


 

 

strona główna  | do góry  |