STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > GOSPODARKA ODPADAMI

 
GOSPODARKA ODPADAMI

 

 
  


DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PLIK DO POBRANIA:

 

PLIKI DO POBRANIA:


 

 

WAŻNA INFORMACJA !

Zakład Usług Komunalnych "HADLUX" Sp. z o. o. w Sobótce, informuje Mieszkańców z terenu Gminy Jordanów Śląski o sposobie oznakowania worków z odpadami selektywnie zbieranymi.
W celu oznaczenia wystawionych worków kodem kreskowym z adresem nieruchomości, należy dostarczoną naklejkę przeciąć na pół i nakleić tylko na jednym worku z wystawionych do zabrania.

Zarząd
ZUK "HADLUX" Sp. z o.o.
w Sobótce


Pamiętaj rozwiąż umowę!
13.02.2013  

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady. 

Umowę z firmą wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

 


 

 

strona główna  | do góry  |